Fredheim skole

Fredheim Skole ca 1903

Vi viser her et bilde av Fredheim skole fra ca. 1903. Foran ser vi lærer Eivind Andersen Aalborg,(link til slektsdatabasen) hans hustru Lagerta Helene født Andersen og ett av barna, muligens den eldste, Kari som var født i 1900. De ble gift i 1899 og han var lærer ved Fredheim skole 1896-1911. Fredheim skole var opprinnelig en bygning på en etasje, men ble påbygget en anden etasje, hvor det ble innredet to leiligheter for lærerne. I første etasje var det to klasserom. Det ble drevet skole her frem til 1953, da Lindhøi sentralskole stod ferdig.

Skroll til toppen