Langviken

LANGVIKA
Langvika var en typisk alarm- og beredskapsstilling, og den besto av 2 stillinger, sprengt ned i fjell og murt opp som solide maskingeværstillinger.
Det var god veiforbindelse ned til Langvika, slik at feltkanoner kunne benyttes.
Når freden kom tok grunneier og reiste en bauta i pur glede for at det ble fred.
Her kommer bildet av fredsminnesmerke med Olav Bentzen stående ved siden av. Han var med å sette opp støtten.

Skroll til toppen