Gunnarsrød Hole

HOLE
Hole fra nord til sør består av syv maskingeværstillinger, en flammekasterstilling og beskyttelsesrom.
Stillingene er nærforsvar til Torås Fort og Kanon 4, og de har også kontrollen til minefelt t – s – r – q – p.

Skroll til toppen