Svein-åge

wærhaug mathisen

Genealogiske linker

prosjekter

Prosjekt Botneslekt

Vestfold Slektshistorielag har startet opp prosjektet Digital Bygdebok Botne. Det er Svein-Åge Wærhaug-Mathisen står for den tekniske gjennomføring.  Egil Theie og Svein-Åge Wærhaug-Mathisen jobber med å samle inn og registrer personer som har sitt opphav i Botne i Vestfold. Her er det pr dags dato data for flere enn 22 000 personer.Fra skannede kirkebøker og annet materiale om slekter og eiendommer i Botne.

Prosjekt Tjøme digital bygdebo​k

I mange år har styret og medlemmer av Tjøme historielag hatt ett brennende ønske om å få laget en ny bygdebok for Tjøme, og her må vi spesielt få nevne en av de største pådriverne, Bjørn Holt Jacobsen, som ut fra sine private samlinger har hatt et sterkt ønske om at dette skulle formidles på en eller annen måte til sambygdinger. Han har imidlertid en stor bidragsyter i dette prosjektet og som den lokalpatriot han er, har mange fått ta del i hans enorme spennvidde og kunnskap om øyas historie. Det har som alle andre steder i landet vært mange entusiaster, men tiden løper fra oss og økonomien er ikke alltid på vår side. Høsten 2015 kom slektsforskerne Svein Åge Mathisen og Kurt Fjellhegn i kontakt med Tjøme historielag og bl.a. med bakgrunn i Svein Åges eminente datakunnskaper og Kurts store database med Tjømeslekt tente de på ideen og satte i gang med et forprosjekt, der ting ble prøvd ut, og samtidig følte de seg fram i forhold til historielaget og hva de mente om dette. Ganske fort ble dette et nært samarbeide og stadig flere personer fattet interessen for ideen. En meget god medhjelper er Gerd Norma Berntsen som har det utroligste i sine skuffer og skap, og ikke minst en fantastisk glede i historiefortelling. Men den virkelig store historieformidleren kom i det Else Laila Cranner begynte å øse fra den gang da.

Botne

prosjektet

tjøme

prosjektet

svein-åge wærhaug-mathisen

prosjekt

leder

web ansvarlig

Leder Vestfoldslektshistorielag. 

Styremedlem Tjømehistorielag