Gon

GON
Gon er en alarm- og beredskapsstilling.
Det er 2 stillinger.
Den er sprengt ned i fjell og murt opp med en løpegrav, som har kontroll over Gonebukta .
Det er lett å frakte mobile kanoner ned til bukta.Skroll til toppen