Tjønneberget

Høsten 1942 startet arbeidet på Tjønneberget . Foruten radarstasjonen ble det bygget en stilling for 150 cm lyskaster.

Radaren som ble montert var en FuMo 2-Calais produsert av det Tyske firmaet GEMA.

•           Peilingsnøyaktighet var ca 0,5 grader.

•           Utgangseffekten var litt under 20 Kw.

•           Varslingsroll var rekkevidden 80 Km.

•           Ildledningsradarens rekkevidde var på 55 Km.

•           Avstandsnøyaktighet var på ca. pluss/minus 50 m.

Det var ca 30 – 40 mann på Tjønneberget , og stasjonen lå under Torås fort .Skifte av folk gikk over fra Grevika til Tjønneberget .

Radarstasjonen var knapt nok ferdig da krigen sluttet.Skroll til toppen