Sundene

SUNDENE
Sundene består av 5 stillinger og 1 dekningsrom, sprengt ned i fjell og murt opp.
En av stillingene er en dekningsstilling for Feldtgendarmeriet og deres sporadiske kontroller ved Vrengen bru.
De 4 andre kontrollerte veikrysset Sundene – Russerleiren (fanger?), og båtbyggeriet.
Stillingene var ofte ubemannet.


Skroll til toppen