Bustangen

BUSTANGEN
Bustangen er en alarm- og beredskapsstilling. Det er 1 stilling. Den er sprengt ned i fjell og murt opp med løpegrav, og den har kontroll over brygga og veien på Bustangen.

Skroll til toppen