Mostranda

Mostranda
To stk. alarm, og beredskapsstillinger med beskyttelse og hvilebunker.
Sprengt ned i fjell og murt opp, beregnet på å dekke Mostranda.
Mostranda var lett og komme til med mobile kanoner.Skroll til toppen