Omdal Vest

OMDAL ØST
Nærforsvar og observasjonsstillinger for Torås Fort og minefelt ST 10, felt h – i – j .
Stillingene syv stk., sprengt ned i fjell med løpegraver og beskyttelsesbunker.
Stillingene var veldig viktige, for de dekket østre innfart mot Torås Fort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen