Kleivberget

KLEIVBERGET
Kleivberget består av 4 maskingeværstillinger, og 1 beskyttelsesbunker, Stillingene er forbundet med løpegraver. Alle stillingene er sprengt ned i fjell, og murt opp.
Dette var en alarm- og beredskapsstilling, men hørte også inn under nærforsvar av Torås Fort.
Stedet egnet seg veldig godt som utkikkspost og meldestasjon, også mot minefelt sør for Torås Fort.

Skroll til toppen