Færder fyr

Færder Fyr
Det ble opprettet en signalstasjon på Færder Fyr av det Norske forsvar før krigen.
Etter invasjonen så gikk det sin gang på Færder Fyr.
Av en eller annen grund ble ikke denne stasjonen tatt i bruk av de Tyske styrker før Januar 1941.
Da overtok Signal Meister Mageva, han hadde et variert antall mann men kilder har fortalt at det oppholdt seg ca 8 – 10 mann der.
Det ble opprettet en sambandsstasjon med observasjoner av båt trafikk og fly trafikk.
Denne stasjonen var av stor betydning for Torås Fort og Kjøkøya Fort.


Skroll til toppen