Havna

HAVNA
Stillingene på Havna odden, 2 stk. maskingeværstillinger med beskyttelsesrom.
Stillingen på Havna var en alarm og beredskapsstilling, den var sjelden bemannet. Den var også et kontrollpunkt for trafikken til rutebåtbrygga.
Akkurat som flere av denne typen stillinger så var det veiforbindelse. Hurtig moblisering og transport av kanon.
Stillingen var sprengt inn i fjell og murt opp med god oversikt mot Øra.

Skroll til toppen