Gunnarsløkka panser sperrer

Panzer sperre
Denne pansersperre var laget av store stener,
Med 3 til 4 meter brede felter.
Det var laget et belte fra Grevika til Hole. Det var ofte miner mellom stenene, men ikke her.
Her var det piggtråd.
Etter krigen ble stenene brukt til molobygging på Grevika. Steinene på bildet er det eneste komplette som er igjen .Skroll til toppen