Fra gamle Tjøme

Fra gamle Tjøme

De fleste Tjømlinger har et forhold til Færder fyr – men det er kanskje ikke fullt så mange som kjenner Hoftøya, nord for fyrholmen Tristein og sydvest for Store Færder.

Øya er verd en landstigning, lang og flat og med et oppkomme med drikkevann! Fin havn for småbåter på østsiden. Navnet kommer rimeligvis fra Hov; det sies at vikingene gikk i land her for å ofre til gudene sine før de dro på langferd ut i havet.

Men øya, eller snarere holmen, har en nyere historie som nok ikke så mange kjenner.

På Ormelet var det i sin tid store planer. TjomøBad og Kneipp-Kuran-stalt ble etablert, en stor, flott bygning med en frodig park omkring, der hvor «BergenBank—jordet er i dag:

«Herdningsanstalt grunnlagt 1890. Badet ligger yderst i Christianiafjor-den på Østsiden afTjømø mellem Tønsberg og Færder Fyr. Øen, der er omskyllet af Havet og er fremskudt ca. 20 Kilometer fra Fastlandet, er med den omliggende Skjærgaard et afde naturskjønneste Steder langs Kysten. Den har en frisk, ren, støvfri og ozonrig Luft med et mildt Havklima paa Grund afde omgivende Vandmassers regulerende virkning.» (Fra «Pensjonatdriften på Tjøme» av Trine Hanson, 1994.)

Man fant snart ut at i tillegg til sjøbad og gytjebad inne i Røssesundet ville et riktig bølgebad ute på Hoftøya ytterligere gi gjestene den herding som var så på moten blant de kondisjonerte på slutten av 1800-tallet.

Illustrasjonen over, som er utlånt av Sverre Simonsen, viser forhåpentligvis omtrent hvordan det hele gikk for seg. Gjestene ble transportert ut i småbåter og gjeme spent fast i rekkverkene som var satt opp, eller i små-skjæra. Her hang de og dinglet mens bølgene bruste og slo og herdet dem så de riktig kjente det.

Fremdeles kan vi se restene etter rekkverkene sydvest på holmen -jeg tror ikke mange ville gitt seg havet i vold der på samme måte i dag! Men Badet hadde satt opp en liten stue på slettene inn for bølgebadet, der kunne de badende fyre på peisen °g hygge seg med en toddy etter her-dingen.

Finner vi plass vil vi i neste nummer av Bulletin gjengi et fornøyelig brev fra en av badegjestene.

Skroll til toppen