Havna (Oterstig)

Fra gammelt av var Havna et fergested over til Vikerholmen på Hvasser.  Hvasserfolket satte igjen vognene sine her, og tok bare hestene over.  Veien på Hvassersiden var i elendig forfatning før de bygde ny mellom 1890 og 1895.

I 1866 søkte daværende eier av Oterstig gård, A. Reinert, om landhandlerbevilling og året etter om gjestgiverbevilling.  ”Jeg har inredet  en Del værelser bestemte til at mottage  Reisende og tillater derfor herved at anmode Formanskabet at tildele mig Beskikkelse som gjestegiver”, skriver han.

Landhandleriet lå nede på stranda, og skutene var innom her og provianterte før de la ut på ferd.  Etter hvert kom det opp en kølabu der butikken ligger i dag.

I 1902 finner vi at eieren heter Jacobsen, og han søker om ølbevilling for servering til sine sommergjester. Karen og Ole Appelsvold kjøpte stedet i 1910.

I en branntakst fra 1911 står det at herr Appelsvold ”har oppført en ny bygning indeholdene 18 værelser til bruk for nattegjester.  Denne bygning er kun skal benyttes til soveværelser i sommertiden har ingen piper eller ildsteder”.  Våningsbygningen hadde springvann både i kjøkkenet og bryggerhuset, så da var nok pensjonatdriften i full gang.

Karen og Ole Appelsvold kom fra en stor gård på Toten, og en god del av maten som ble brukt i pensjonatdriften på Oterstig, ble produsert på stedet.  Blant annet ble det drevet en svært aktiv grønnsakproduksjon.  En tidligere forpakter forteller at det var om å gjøre å komme i gang så tidlig som mulig om våren.  Salat, reddiker og persille ble sådd i kaldbenker.  De dyrket også poteter, gulrøtter og andre grønnsaker pluss asparges.  Asparges var en svært eksklusiv vare, og så sent som i 1949 står det ettertrykkelig i kontrakten at forpakteren ikke får spise asparges, det var forbeholdt gjestene.

Det var også en stor park rundt huset med blomsterrabatter, massevis av roser og en del frukttrær, både moreller og ferskner. Året 1920 tjente de kr. 7750 på pensjonatdrift, mens gårdsdriften til sammenligning bare innbrakte kr. 1000.

Oterstig pensjonat ble gradvis utvidet til hotell, og ca. 1924 byttet det navn til Havna Hotel.  (Må ikke forveksles med Oterstig pensjonat som lå lenger oppe i veien.  Det ble opprettet i 1925 og drevet av Otto Andersen og frue).

Havna Hotel ble etter hvert et eksklusivt sted for gjester fra hovedstaden, og daværende kronprins Olav pleide å ligge her med seilbåten sin.  På Havna var det alltid liv og røre, men fru Appelsvold holdt alltid strengt oppsyn med gjestene sine.  Hvis lokalbefolkningen hadde skjenket seg for mye og lagde bråk, ble de kastet ut.  ”Da gikk vi i snekka og dro over til Frednæs, der kunne man utfolde seg”.  ”Jeg tror De bør reise hjem”, pleide Appelsvold å si da, han hadde folk som kunne løfte deg ned i snekka”.

I 1948 ble Havna Hotel kjøpt av Othilde Fjeld og drevet av Reidar Fjeld og hans kone Frøydis til det brant ned i januar 1969,

Havna Hotel ble bygget opp igjen på 1970-tallet av Leif Eriksen.  I 1986 overtok Rica-kjeden, og det heter i dag Rica Havna Hotel og Skjærgårdspark A/S, og er tilknyttet Norges største hotellkjede.  Kapasiteten er på 75 dobbeltrom, 150 gjester i tillegg til andelshytter.

Etterskrift:

 Havna Hotel er nå også solgt ut av Rica-kjeden (Rivelsrud/Carl Bernadotte) og eies per 2016 av Scandic-kjeden.  Det har foregått en storstilt utbygging av stedet.  Best huskes nok stedet for tiden med Reidar Fjeld som direktør, med kjente jazzorkestre og andre entertainere.  Her var Rolf Wesenlund, Harald Heide-Steen og Per Asplin, for bare å nevne noen kjente navn.  Reidar Fjeld ledet hver kveld med stor entusiasme  allsang av Havna-sangen, diktet av ham selv:

Havna en sommerkveld, Havna du er deg selv.

Han som du savna, fant du på Havna,

Solskinn og glede fra morgen til kveld.

Når du drar hjem om senn, hvisk til din kjære venn:

Han som du favna på Havna – Vel møtt igjen!

Fra:
Pensjonatdriften på Tjøme
Forfatter: Hanson, Trine
NO-OsNB (999505334324702202)

Skroll til toppen