Langviken Tollsted

Tjøme hadde to tollsteder, i Sandøsund og i Langviken. Tollerhytten i Langviken ligger ved sjøen på åsen mellom Bekkevika og Langviken. Den lille bygningen ble i forbudstiden omkring 1926 flyttet fra Natholmen til Langviken iflg. mine kilder, på grunn av at skipstrafikken byttet lei. (bfra vestsiden av Hudø til østsiden). Tollstedet var betjent med 1 tollbetjent og 1 tolloppsynsmann. Tollstedet ble nedlagt omkring 1956. Den siste tolloppsynsmannen var Reidar Holm f. 7/8-1907 og tollopsynsmann Sigvald Evensen f. 27.04.1899. Holm bygget hus på jordet mellom tollerhytten og Baldershage. (Huset til Margit Larsen). Han hadde vært maskinist på tollkrysser fra 1/1-1935 til 30/6- 1940. Han overtok som toller etter toll- betjent Lars Thon 1/1- 1948. Lars Thon hadde tidligere vært stasjonert ved tollstasjonen i Ãrøsund som fører av tollraceren «Rappen», som hadde oppsynet i ytre Oslofjord i forbudstiden 1916-1927. Da Ãrøsund tollstasjon ble nedlagt i 1936 flyttet han over til Langviken tollstasjon. Han døde på Kruke, Bildet nedenfor viser tollerhytten i Langviken sommeren 1948. Personene på bilde er fra venstre: Bjørn Holt Jacobsen, Odd Vinje Andersen, Rolf Holt Jacobsen, Kjell Nilsen, Engø, Odd Bjerk Larsen, Egil Holm (sønn av toller Reidar Holm) og Kjell Eriksen. Det har også vært en tollerhytte på Stauper, og ble sansynlig oppsatt omkring 1850 på Betjenterholmen. Det var neppe noen vanlig tollstasjon, men en base eller stasjon for Krysservesnet Krysning var et kjent begrep innen norsk tollvesen, men det er mindre kjent at vi i en lengre periode (fra midten av 1800 tallet og til noe etter år 1900) har hatt et kryss-vesent organisert som egen tjeneste innenfor vårt tollvesen. På Stauper hadde kryssvesenet en base og vi finner to personer bosatt på Hudø som var tilknyttet denne tjenesten. Det var betjent Markus Kristenssøn og tollrorskarl Lars lngebretssøn. Markus Kristenssøn var født 29. mai 1812 på Hudø, og var betjent på Stauper hvor det var bygget en liten hytte på den store syd-vestre holmen, som fremdeles kalles”Bet]enterholmen”. Denne hytten ble iflg. sikre kilder flyttet til Natholmen, hvor den ble benyttet som tollerhytte. Tollstasjonen på Nattholmen ble lagt ned i 1926, og tollerhytten ble flyttet til Langviken hvor den var ibruk til tollerhytte frem til ca. 1956. Hvorvidt det er den samme tollerhytten som sto på Stauper vet vi ikke, men meget sannsynlig er den ikke det. Markus Kristenssøn var gift med Berte Lovise Olsdatter, født 1812 på Grimestad, som han hadde syv barn med. Hun døde i 1864 og Markus giftet seg på nytt i 1874 med den 20 år gamle og 42 år yngre tjenestepiken Albertine Antons- datter født 1854 i Sverige. Lars Engebretsøn som var tollrorskarl var født 1816 i Stokke og kom til Hudø i midten av 1840- årene, og ble gift med Kristine Mathea Andersdatter født 1816 på Hudø. De var besteforeldre til forfatteren Alf Larsen f. 1885 på Hudø og død 1967 på Øvre Rød. Alf Larsens far, Adolf Larsen (1859- 1905) var også en tid tollrorskarl, men ble skipper og førte bl.a. skonnerten ”Bud” som han forliste med i Nordsjøen oktober 1905 på vei fra England til Larvik med kull. I forbudstiden 1916-1927 ble smuglersprit losset på Stauper. Et bilde (av dårlig kvalitet) viser her en toller som har kommet over en sprit- last i de velkjente firkantede kannene. «Forbudstiden». Siden 1914 hadde det vært forbundt â fremstille og omsette brennevin i Norge. Men forbudet hadde sine baksider, det førte til voldsom oppblussing av smugling. Den var etter hvert blitt så stor at det var nærmest umulig å håndheve forbudet. Krav om å frigi alkoholomsetningen igjen kom opp, og folkeavstemningen 18. oktober 1926 fikk som utfall at 55,7 %, eller 531.000 stemte for opphevelse av forbudet. Det ble formelt opphevet ved stortingsvedtak i april 1927, og 2. mai 1927 åpnet vinmonopolet utsalgene igjen. Tjøme, januar 2004. Bjørn Holt Jacobsen John Hartvig Hansen f.12.04.1896 var en tid tolder ved Langviken Tollstasjon.

Skroll til toppen