Rutebåtene på Tjøme

hjuldamperen bjørn farmand
Bilde av hjuldamperen ”Bjørn Farmand” som hadde ekstratur Fra Tønsberg til Langviken i forbindelse med Tjøme kirkes Innvielse 12. september 1867.

I anledningen av Tjøme nye kirkes innvielse søndag 12. september 1867 gjorde hjuldamperen ”Bjørn Farmand” en ekstratur fra Tønsberg til Langviken på Tjømø, medbringende biskopen og prostiets prestestab, og ankom kl. 9 ½ om morgenen til landingsstedet Langviken som ligger ½ fjerding (1250 meter) fra kirken.
I følge sommer rute 1876 gikk ”Bjørn Farmand” i rute fra Kristiania til Tønsberg og Sandefjord, med anløp i Bogen, Stokke.

Rutebåten ”Fix”.
Trafikkerte ruten Tjøme – Tønsberg fra 1877.

En av de første rute båtene het ”Telegraf”

”Oscar”
”Oscar” startet opp fra Sandøsund tidlig om morgenen, og gikk etter flere stoppesteder til Vrengen hvor den møtte rutebåten ”Kvik”, som startet fra Langviken og som fortsatte på østsiden av Nøtterøy og frem til Tønsberg. De fleste av passasjerenne fra ”Kvik” gikk over på ”Oscar”, som fortsatt inn til Tønsberg på vestsiden med stoppested på Vestgården på Veierland og så i Tenvik og var fremme i Tønsberg en god stund før ”Kvik”. Øvrige stoppesteder for ”Oscar” var Håøyen, Glomsten, Hella og Munkerekken og klappet til kai i Tønsberg kl. 09,30. Oppholdet her varte frem til klokken fjorten, da båten var klar til ta fatt på hjemreisen.
”Oscar” var en flott båt, med 1. og 2den klasse og serveringsrett. Bilettprisen fra Vestgården på Veierland var kr. 1,20 på 1ste klasse og kr. 0,80 på 2den klasse.
Besetningen på ”Oscar” besto av fire mann, skipper, styrmann og to i maskinen.
på 109 br.reg.tonn gikk i rute mellom Tønsberg og Havna i perioden 1890-1918
Iflg. folketellingen 1900 var Kristen Olsen f. 1846 ( #13505) dampskipsfører. (Han var onkel til Nokhard Olsen på Hudø). Han bodde i Budal (gnr. 2, bnr. 1) sammen med sin kone Josefine f.1856. Han står oppført som dampskipsfører og gårdbruker.

Tjøme og Hvasser Dampsibsselskap.
Selskapet hadde to båter: «Granholmen» og en liten motorbåt. ”Granholmen” gikk en gang daglig på østsiden av Tjøme til Tønsberg. Motorskøyten ble benyttet som hjelp til lst og gikk så ofte det var behov, og som reserve for passasjertransport.
Selskapet utvidet ved kjøp av ”Vrengen” og ”Vestfjord”. ”Vrengen” traffikerte vestsiden av Tjøme og ”Vestfjord” overtok ruten til ”Granholmen”.

”Kvik”
Var eid av Tønsberg og Omegns Dampskibsselskab og kjøpt fra Larvik i 1892. ”Kvik” gikk fra Langviken og innom Rønningen på Veierlands østside og videre til Vrengen. Der korresponderte den rutebåten Oscar, og hvor de fleste passasjerene skiftet over til Oscar, som var raskere fremme i Tønsberg på grunn av at det var færre stoppesteder på vei langs Nøtterøys vestside inntil Tønsberg. ”Kvik” fortsatt videre gjennom Vrengesundet og langs Nøtterøys østside og kanalen til Tønsberg havn. Fra 1917 ble ruten avviklet.

AS ”Husvik”
Ble stiftet i 1926 av Nils Kristiansen, Petter Appelsvold, Reidar Christensen og Eivin Holm Evensen et nytt rutebåtselskap A/S Husvik. Båten med samme navn ble satt inn i daglig fast rute Hvasser – Tjøme – Tønsberg. I 1937 innledet selskapet samarbeide med rutebileierne fru Mathilde Olsen og Nils Olsen. Det resulterte i et nytt selskap som het A/L Bil Båtrute. I 1941 gikk dette selskapet inn i A/L Øybuss.
Skippere på Husvik var Herman Thorbjørnsen og Eivind Holm Evensen. Maskinist var Nils Kristiansen.

Vrengen.
Kaptein på rutebåten ”Vrengen” var Jørgen Torgersen (#16341). Maskinist var Bjarne Hansen

Motorbåtruten Nattholmen-Langviken.
Rute fra 5. mai 1951 inntil videre:
Hverdager:
Fra Nattholmen kl. 10,30 – 11,40 B -15,30 – 16,45 B
Fra Langviken kl. 11,00 A – 12,15 – 18,20 A – 19,30
Helligdager:
Fra Nattholmen kl. 10,30 – 11,40 B -17,45 – 19,00 B
Fra Langviken kl. 11,00 A – 12,15 – 18,20 A – 19,30
A) Korresponderer med buss fra Sandefjord
B) Korresponderer med buss fra Sandefjord
Kortere eller lengere turer arrangeres med føreren eller
Telefon Sandefjord 2235 eller Tjøme 109.

Notat i Tjøme-Nytt juni 1948:
Tjøme herredsstyre har enstemmig anbefalt P. Johannessen Skipsrederi, Tønsberg konsesjon for rutebåttrafikk Oslo-Tjøme.
Ruten skal trafikkeres med m/s ”Horten” som skal anløpe Engø, Ormelet og Havna. Eventuelt også Vikerholmen.
Dessuten ble Haraldsen & Søns Skipsrederi, Tønsberg anbefalt konsesjon for rutefart fra Tønsberg til de nærmester øyer sydover i Oslofjorden, under forutsetning av at det ikke kommer i konflikt med den tidligere gitte konsesjon til A/S ”Sjøbuss”.,

Tønsbergs Historie bind III s. Side 306 opplyser:

I første halvdel av 1860 årene satte et interessantselskap dampskipet ”Telegraf” i fart mellom Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Det ble etter initiativ av H. J. Bull etterfulgt av ”Fix” som begynte i samme rute 1874.

Fra boken ”DAMP”.

S 193 D/S KVIK Rute Langviken, Rønningen (Veierland), Vrengen, langs østsiden av Nøtterø til Tønsberg
Korresponderte med D/S Oscar i Vrengen. Solgt 1913

S 195 D/S OSCAR. Tønsberg-Havna. Stopp i Vrengen. (Lå på Hvasser i helgene). Lå i Havna om natten. Solgt 1918.

s. 195 D/S Telegraf. Tønsberg-Tjøme. Solgt 1870. Intet bilde.

Fra boken Nøtterøy inn i 1900-årene.

s. 472 D/S ”Telegraf ” (6 Hk) var den første lokalbåten. s. 475 (2 mann besetning, fører Bochelie 1864). Fra 1867 var eieren (2/3) landhandler Th. Reiersen på Ormelet. Konkursbo 1870. Ca 1872 solgt til Mek. Verksted i Christiania

s. 473 ”Telegraf” gikk i fart på begge sider av Nøterø og Tjømø.
Ref Tønsbergeren høsten 1863 annonse:

D/S ”Telegraf” går hver mandag og torsdag kl. 8 om morgenene fra Ormelet, stoppested Kragerød, også div. steder på Nøterø, ankomst Tønsberg kl 11 (sener ca 10). Retur fra Tønsberg kl 1, samme stoppesteder på tilbaketuren.
Gikk så tirsdag og lørdag kl. 8 morgen fra Ormelet med anløp både på Tjømø og Nøterø (via Vrengen og Vestfjorden. Anløpssteder Kråkere, Sundane, Sevika etc med ankomst kl. 11 i Tønsberg kl 11. (Senere ca kl 10.30.)

s. 475 1864. Ny rute for Telegraf. Fra Havna hver mandag og onsdag kl. 6 morgen. Så Øra, (Brøtsø). Var i Tønsberg ca kl 08.30 (østruten). Vestrute tirsdag, fredag og lørdag. Fra Ormelet kl 6 (hvilken rute deretter?) så Kragerød, Sundane, Sevika ….. Tønsberg kl 08.30.
Fra Tønsberg de samme dagerne tilbake kl 4 ettermiddag, gikk innom de samme bryggene.
Søndager vestrute fra Ormelet kl 6 morgen innom Tjøme og Stokke. Korresponderte med hjuldamperen ”Bjørn Farmand”.

s. 476. 1874 ny båt (antagelig ingen fart mellom ca 1870 og 1874?)

1874 ny båt D/S ”Fix” ( 27 tonn, 12hk, bygd i Sverige, 3 manns besetning). Søsterbåt senere, D/S ”Færdig”, 22 tonn, 7 hk, bygd i Sandefjord 1884, 2 manns besetning). Båtanløp i Vrengen.

1880 Tønsberg og omegns damskipsselskap stiftet. Formål lokal rutetrafikk Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Tønsberg. Nyttige for butikkene i strandkanten.
1881-85. 2 dampbåter (Fix og Færdig) rute om sommeren mellom Tønsberg og Tjøme.
Anløp Sundene, Kragerød, Ormelet, Havna. Eksisterte så sent som i 1895. (Ikke i rutefart de siste årene.)

Fører ”Fix” 1880, L. Gjertsen.
1886, T. Tolvsen og Nils Corneliussen. ( #14398)
Fører ”Færdig” 1886, C. Olsen, senere H. Gulliksen.

1889 D/S ”Carl” (”Karl”) Fører Nils Corneliussen. Fart på Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg.

1890 overtok D/S ”Oscar” ruten Tjøme – N- Tønsberg, retur. (Bygd Christiania 1890, 76 tonn 23 hk. Fører C. Olsen. Total 3 manns besetning og en kvinne “Petra på båten” som tok seg av serveringen. Første båt med servering.

D/S ”Kvik” kom antagelig 1893.
Forfatteren Sverre S. Amundsen fra Tjøme fortalte ca 1900: ”Kvik” lå i Langviken om natten. Fører Thor Chr. Tholvsen fra Ormelet. ”Oscar” lå om natten ved Vikerholmen. Kapt. Johannessen. Styrmann Salomonsen.

S 483. Ragnhild Paulsen forteller ca 1910.
D/S ” Kvik” gikk Tjøme – Tønsberg på østsiden. Motorbåten ”Thor” kom 1906.
D/S ”Oscar” Tjøme Tønsberg på vestsiden.

s. 484 ”Husvik I” (Kalnes 1912) gikk i 1922 mellom Tønsberg og Tjøme ( til ca 1926).
Antagelig i rute fra 1913 (men hvor?) gikk i fart vinteren 1931.
I Nøtterøyfilmen vises båten i 1939 gjennom Kanalen til Valløy og Hvasser.

s. 486 ”Fram II”, ny 1919, i fart mellom Tjøme og byen

”Oscar” vinterrute mellom Havna, Ormelet, Mågerø, Kråkere, Sundane, Nøtterøy, Tønsberg retur i 1910. Ca 1918-19 solgt til Nesodden.. Nytt navn D/S ”Spro”. I 1955 meldte Tønsbergs Blad at den skulle hugges opp.

s. 488. Sommeren 1923 gikk D/S ”Granholmen” til Tjøme og Hvasser ”om kvelden”.
Også båten ”Vrængen” og ”Vestfjord” nevnt. Boken refererer også til Njotarøy 1991.

s. 489. D/S ”Granholmen” hørte hjemme på Hvasser, Tjøme & Hvasser Damskipsselskab A/S, innkjøpt i 1918. H. Torgersen nevnt.

Kommentar: En del andre skipsnavn står også i ”Nøtterøy inn i 1900-årene”, men er ikke spesielt nevnt at de gikk på Tjøme.

Tjøme-Nytt oktober 1950: (Notat i avisen)
Rutekjøring
Tjøme – Sandar
Vestfold Samferdselsnemnd har gitt konsesjon til Ole Iversen, Nattholmen (født på Hudø 16.12.1885 død i Sandefjord 18.02.1965) for rutetransport med fartøy på strekningen Sandar – Tjøme.

Annonse i Tjøme- Nytt mai 1951:

Motorbåtruten Nattholmen – Langviken, Tjøme.
Rute fra 5. mai 1951 inntil videre:

Hverdager
Fra Nattholmen kl. 10,30, 11,40 b) 15,30 og 16,45 b)
Fra Langviken kl. 11,00 a), 12,15, 16,00 a) og 17,15

Helligdager
Fra Nattholmen kl. 10,30, 11,40 b), 17,45 og 19,00 b)
Fra Langviken kl. 11,00 a), 12,15, 18,20 a) og 19,30.

a) Korresponderer med buss til Sandefjord
b) Korresponderer med buss fra Sandefjord

Kortere eller lengre turer arrangeres med føreren, eller telefon Sandefjord 2235 eller Tjøme 109.

Motorbåtruten Lahelle – Langviken, Tjøme.

Handelstanden i Sandefjord dannet i 1910 et aksjeselskap for passasjertrafikk mellom Langviken, Tjømø og Lahelle i Sandeherred. Selskapet fikk navnet:
A/S «Tjømø-Lahelleruten» pålydende kr. 100,-.

Lokalavisen «Tunsbergeren» kunne 4. mars 1910 i en artikkel fortelle at Sandefjord var om seg for å erobre tilbake en del av Tønsbergs opparbeide handelsområde.

Historien var at den lange veien til Tønsberg med omkring 40 griner som skulle åpnes på strekningen, var det mye raskere å reise eller ro fra Tjøme til Sandeherred og gå til ladestedet Sandefjord for utføre sin handel.

Skroll til toppen