Litt av hvert

NOEN FÅR ROTET DET TIL:
Maren Sibille Olsen gift med styrmann Ole Olsen på Kråkerehagen fikk en av de første dagene i mai 1899 en gutt. Maren Sibille mente gutten ble født 5. mai. 
Nikoline Sandbæk mente det var 7. mai og Maria Hansen mente det var 8. mai. Maren Sibille oppga først mannen som barnefaren. Senere, for lensmannen,
rettet hun dette til å være handelsmann Johansen fra Nøtterøy. Men i retten 4. april 1900 sa hun det var forhenværende skipsfører K. G. Hansen fra Vallekjær.
Da var det kanskje på tide å ta en DNA-test?
Til historien kan tillegges: Gutten ble døpt Harald Kraakerehagen og døde 27. mai 1899. (Presten noterte i kirkeboka at dåpsstadfestelsen var 24. september 1899. (!!??))

LANGVEISFRA FOR Å BLI DØPT I TJØME KIRKE:
Noen kom langveisfra for å bli døpt i Tjøme kirke: Den 7. oktober 1879 ble Joachim Mogens Berner Sverdrup døpt i Tjøme kirke. Bosted – Nærøy. Foreldrene 
handelsmann Henrik Lind Falck Sverdrup og moren Gunhilde Helene Haagine Berner var «nordfra». Han fra Nærøy i Nord-Trøndelag og hun fra Berg i Troms. 
Pussig nok ble de gift et sted i mellom, Buksnes i Nordland. I folketellingene 1900 og 1910 står det at Joachim var født i Kristiania. 
Det kan tillegges at Joachim hadde en søster Mareno Dortheus som var døpt i Skiptvet. Verden var ikke stor – selv ikke for over 100 år siden.

TRAGEDIE PÅ HUDØ:
I snart 100 år har det vært barn fra hovedstaden på Hudø. I årenes løp har det oppstått mange små og noen store skader på øya.
En tragisk ulykke oppstod mange år før, nærmere bestemt 24. september 1852. Mathias Johannesen, 3 år gammel, satt på vevstolen og lekte med en saks.
Han mistet balansen og falt ned på saksen som traff han i underlivet. Skadene var såpass at livet ikke var til å redde.
Forferdelig!!

FYLLA TOK LIV:
Tjenestegutten Kristoffer Hansen dør på Nordre Sundene 12. august 1833, 26 1/2 år gammel. Dødsårsaken var «brændeviin». Mao. han drakk seg ihjel.
Til opplysning: «Efter Amtets Resolution er han begraven i Xsten Jord i Stilhed».

3 x TVILLINGER:
Hvalskytteren som skjøt 3 x blink: Rundt 1900 fikk hvalskytter Nikolai Martinsen og Olufine Hansen 3 tvillingpar. Snakk om treff!!

SYND OG ELENDIGHET:
Våren 1879 kom et svensk par med et lite barn til Østgården på Hvasser. Året etter får de et nytt barn på Vestgården på Hvasser.
Så går det noen år (1885) så får kona barn med en annen mann. Det døpes fra Sandbekk.
Men mannen er fortsatt tro og får en datter med sin kone i 1887 som døpes fra Grimstad.
Men kona hun er glad i mannfolk og får en datter med en tredje mann i 1890 som også døpes fra Grimestad.
Men ektemannen er nok fortsatt glad i kona og de får endelig tvillinger i 1897 som døpes fra Haug.
Dessverre for både kjerring og unger så får ektemannen/far tæring og dør i 1900.
Men elendigheten er ikke slutt. Allerede i 1905 dør mora av «blodmangel».
Stakkars unger!!

Skroll til toppen