Skipper Faen

En gammel skipper på Tjøme hadde som økenavn fått det ikke helt ukjente navn ”Faen”.
I sildeperioden i årene 1880-90 var han høvedsmann på en sildegarnsbåt, og som mannskap hadde han bl.a. fått med seg en ung bondegutt. Han var sterk og arbeidsvillig, men ingen sjømann. En dag han misforstod en ordre, ble Faen sint og bad ham dra til H-E-L-V-E-T-E.
”De’ skulle du ha sagt før, så kunne jæ ha vært tebake nå me’ helsing te dæ fra skyldfølkæ dine”, svarte gutten.
Både Faen og det øvrige mannskap fikk seg en god latter over guttens kvikke svar.

Skroll til toppen