80 år siden Tjøme gravkapell ble bygget.

På møtet uttalte ordfører Christen R. Granøe honnør til formannen i bygge-komiteen, fru Klara Hansen Bøe, for hennes oppofrende og gode arbeide for kapellet.

Det nye kapellrommet omfatter hele den gamle bygning fra 1925. Mot nord er tilbygget nytt likrom og kranserom. Mot syd ble det bygget til et vindfang med en dyp nisje om inngangsdøren med vippedører innenfor. I kapellet er innlagt nytt bjelketak med tykke over- og underliggere. Veggene er kledd med trefiberplater med munkepuss på netting. Katafalken er av eikestav. Gulvet har røde murstensfliser. Det er innsatt varevinduer med gult katedralglass. Alt inventar var nytt med nye benker med varmerør under og 20 jærstoler. På sideveggene er plassert lampetter som er tegnet av arkitekt Rivaa. Ingeniør Flaatten har utarbeidet planen for lys- og varmeanlegget som er montert og anlagt av elektriker Carl Lindquist. Freskomaleriet over alteret var ennå ikke utført, men skulle males av kunstmalerinnen Maria Vigeland når hun kommer til Tjøme på ferie.

Under restaureringen av Tjøme kirke ble kapellet benyttet som reservekirke.

Bildetekst:

Bygningen helt i venstre billedkant er den gamle hestestallen hvor besøkende til kirken kunne ”parkere” hesten sin. I det hvite huset i bakkeskråningen bodde Mathias Mathisen (1889-1979) og hustru Nanny (1896-1979). Bak Kirkely skole (storskolen) ser vi et lite hvitt hus hvor enkefru Klara Sanne (født 1857) bodde sammen med en av sine døtre. Huset brant ned til grunnen natten til 4de januar 1927, slik at dette bilde vi har for oss, sannsynlig er tatt i 1925 eller 1926. Bak dette huset (ikke synlig på bildet) bodde kirketjener Karl Olsen (1868-1953). De store bygningene er Kirkely skole, nedre for 4de til 7de klasse med to lærerleiligheter i 1ste etasje, og øvre skole for 1ste til 3dje klasse med leilighet for pedellen og sløydsal i 2den etasje. Videre til høyre finner vi forretningen til Kristian Kristoffersen med huset til Klara og Edvard Bøe (eies nå av Leif Erik Seeberg); så skimter vi huset til Jenny Sollie (eies nå av nevøen advokat Helge Olsen). Helt til høyre huset til skomaker Hagbart Torbjørnsen (f. 1883), som nå eies av Skogbakke. Huset foran forretningen til Kristoffersen, delvis skjult av trærne bodde enkefru Kristiane Mathilde (Janna) Andersen (1856-1943) med Antonie Andreassen (f.1881 og sønn av ”Lava Plassen”) som leieboer.

Skroll til toppen