I menighetsrådets møte 9. november 1942

9.november 1942 møtte det nye menighetsråd bestående av:

Sogneprest Arnt Lunde, gartner Aksel Bjørnskau, Hulebak og lærerinne Klara Jacobsen, Ås.

Sak 2:

Skrivelse fra formannen i Elektisitetsverkets styre, ordfører B. Wiese, med forslag om å flytte gudstjenestene fra Tjøme kirke til et annet lokale i den tiden kraftrasjoneringen varer for derved å spare in  en del kraft som kan anvendes til borgelig behov.

Ordføreren henstiller instendig til menighetsrådet å foranledige at gudstjenestene for Tjøme hovedkirkesvedkommende – i den tid kraftrasjoneringen varer – må bli henlagt til et mindre og etter søkningen bedre avpasset lokale, således at Tjøme kirke kun blir å oppvarme til de store kirkelige høytidsdager, såsom 1. juledag, nyttårsdag o.s.v.

Vedtak:

Selv om tanken fra dridtsbestyreren av Tjøme komm. Elektrisitetsverk kan synes fornuftig og praktisk, mener menighetsrådet at det er meget betenkelig å gå til et så drastisk skritt som å stenge Tjøme kirke så og si det meste av vinterstiden.

Selv om kirkesøkningen på grunn av forholdene har vært så stor som ønskelig, er den dog i stigende og der forrettes både barnedåp og nadverd.  Og nettop i denne tid har det sin store moralske betydning at kirkeklokkene ringer – det er viljen til å holde gudsriket levende mellom oss.

Tjøme kirke har sin kvote  og vi kan desverre ikke gi avkall på den kraft vi har krav på.

Skulle det derimot inntreffe en sterk kuldeperiode, er man imidlertid villig til i likhet med i fjor å henlegge enkelte gudstjenester til Fredtun eller et av bedehusene – når oppvarmingen av selve kirken vil bli uforholdsmessig kostbar og mangelfull.

Møtet hevet

Arnt Lunde, Klara Jacobsen, Aksel Bjørnskau.

Skroll til toppen