Menighetsrådet på Tjøme

Nyttårsdag 1922 holtes menighetsmøte for valg av Menighetsråd på Tjøme. Det ble bestemt at menighetsrådet skulle ha 8 medlemmer og 4 varamenn.

Efter behørig bekjentgjørelse ble det på kommunelokalet onsdag 25. januar 1922 ble valg på menighetsråd for Tjøme menighet avholdt.

Det ble avgitt 63 stemmer med følgende utfald:

1 Anders Hansen Rød – 52 stemmer
2 James Jansen, Brøtsø – 52 stemmer
3 Inga Sanne, Hvasser – 50 stemmer
4 Kristian Kristoffersen – 49 stemmer
5 Nils Lund, Brøtsø – 47 stemmer
6 Johanne Bjørnstad – 43 stemmer
7 Alv Wilhelmsen – 34 stemmer
8 Gjert Gjertsen, Hvasser – 33 stemmer

Varamenn ble:
1 Hjalmar Johannessen, Bakken – 31 stemmer
2 Alfhild Marthinsen, Gunnarsrød – 29 stemmer
3 Kristoffer Aarholt, Kirkely – 28 stemmer
4 Sussanne Henriksen, Haug – 26 stemmer

Møtet hevet:

Selmer, O. Bjørnskau, H.L.Bache, G. Gjertsen og H.R.Olsen.

Den 22. februar 1922 ble det holdt konstituerende møte hvor sogneprest Selmer ble valgt til formann og Anders Hansen Rød til nestformann

År 1924 den 16. mai ble det holdt menighetsrådsmøte i prestegården hvor alle medlemmer var til stede. Likeledes møtte skipsreder H. R. Olsen og frøken Henny Røed.

  1. Olsen fremla tegninger, rits og planer og oppleste en skrivelse vedrørende gravkapelet, som han sammen med frøken Henny Røed aktet å skjenke Tjøme menighet som gave, hvilket menighetsrådet selvfølgelig mottok med takk.

Det nye gravkappellet ble innviet søndag 9. august 1925 kl. 5 efterm.

I menighetsrådsmøte 24. oktober 1924 fortalte sognepresten (Heimstad) at ordfører H. L. Bache hadde meddelt at fru Dessen, Nordli ønsker et bilde av sogneprest Falck til Tjøme kirke.

Menighetsrådet besluttet i møte 9. august 1926 at det strider mot Guds ord å ansette kvinner som prester. Dette spørsmål kom opp efter en skrivelse fra Kirke- og undervisnings-departementet av 15. juni 1926.

Skroll til toppen