Personer tilknyttet Tjøme kirke

Forpaktere av Tjøme Prestegård.

01.05.1939      –           30.04.1944      Kristen Bø

25.03.1950      –           01.05.1957      Hilmar Karlson

 • 05.1959 Martin Ueland
 • 04.1960 Rudolf Birkeland

11.05.1965      –                                  Johan Edvard Pedersen. Fornyet 9/6-1966 for 5 år.

Årlig avgift: kr. 1.700,-.

01.05.1971                                         Hans Ellefsen. For 5 år. Årlig avgift: kr. 2.400,-.

01.05.1974                                         Knut Knutsen. For 5 år. Årlig avgift: kr. 1.500,-.

Kirketjenere på Tjøme:

 • Jakob Larssøn             F.27.09.1809 på Østjordet     D.08.01.1889 på Østjordet #10228

Var kirketjener fra kirkens bygging i 1865 frem til sin død i 1889.

Bodde i Østjorderønningen gnr. 54, bnr. 2.

Vi finner ham også som kirketjener i 1856.

15/9-1875 søker han formannskapet om lønnsforhøyelse og som ble forhøyet kr. 16 spd. til

26 spd. pr. år.

 • Anders Nilsen             F.10.08.1842 i Sverige           D.07.06.1919 på Kirkely.

Var kirketjener fra 1889 til sin død i 1919.

 • Karl Alfred Olsen       F.05.12.1868 i Sverige d.17.05.1953 på Kirkely.

Var kirketjener 1919-1947.

 • Olav Anton Bentzen  F.1904.1900 D.03.12.1979 Var kirketjener 1947-1955
 • Bjarne Hansen                       Var kirketjener 1956-1963.
 • Sverre Simonsen        F.03.01.1925 Var kirketjener fra ¼-1964 til 1992

Klokkere på Nøtterøy og Tjøme

 • Klokker Kristoffer Ivarssøn født ca.1661 døde 1734, 73 år. Gift 1702 med Kari Monsdatter, Kråkere, hun levde til 1756. Han var klokker for både Nøtterøy og Tjøme i tidsrummet ca. 1700-1734. Han dugde ikke til å holde skole sier presten. Se Tjømø-boken s. 237 og side 345.  (Se liste i Nøtterø-boken side 219-220.
 • Til hans ettermann ville både menighet og prest ha Anders Holmen
 • Rasmus Kristofferssøn Holm f. 1764 i Drammen d. 11.02.1855 på Elgestad. Han var klokker 1792-1855.
 • Johan Henrik Davidsen f.1812 i Hobøl  døde febr. 1858, Var kirkesanger (klokker) i Tjøme kirke til 1856.

 

Organister i Tjøme Kirke.

 • Lauritius (Lasinius?) Torgersen Mydland F. 26.05.1840  D. 22.01.1875. Ansatt som organist fra 6. mai 1867.
 • Knud Gundersen (F.1843). Lærer på Bjørnevåg skole. Ansatt som organist 1875-1884.
 • Olav Gudbrandsen Dæhlie f.1859. Lærer på Bjørnevåg skole. Ansatt som organist fra 1. juli 1884 med årlig lønn på kr. 150,-
 • Anne Marie Poulsen  f. 26.06.1861 på Ormelet. Var Organist på Tjøme i 1881.Lønnen var kr. 160,- i året.
 • G. M. Andersen. Var organist fra 1. januar 1883
 • Anton Bernhard Holte f. 1860 i Ullensaker. Lærer på Bjørnevåg skole. Ansatt som organist fra ?
 • Lars L. Augestad       f.28.12.1894 i Strandebarm. Var lærer på Kirkely skole 1919-25.  Ansatt som organist fra ?
 • Magna Dyblie Hansen f.16.09.1891 (f.Andersen). Lærerinne først på Fredheim skole, senere på Kirkely skole. Ansatt som organist fra ?
 • Helga Antonie Seeberg  f. Schøyen (17.12.1876 – 01.09.1965) Ansatt som organist fra ?
 • Hans Dyblie Hansen ( f. 19.01.1871 d. 05.03.1957) Var lærer ved Austheim skole.  Ansatt som organist fra ?
 • Bernt Baldershage f. 09.10.1922. Ansatt som organist fra 25. mars 1946.

Organister

29.03.1916 46 30 Lærerinne , frk. Magna Andersen (f.16.09.1891) konstitueres som organist i Tjøme kirke på ubestemt tid, mot at kirketilsynet fremkommer med forslag på lønnens størrelse.
17.12.1919 160 209 Etter innstilling fra Tjøme Kirketilsyn ansettes lærer Lars Augestad, Kirkely skole som organist ved Tjøme Kirke og Vasser kapell fra 1. januar 1920 med en årlig lønn av kr. 600,-.
Skroll til toppen